Visie Eenzijdig Relaties Verbeteren


Persoonlijke aandacht

Binnen de visie van de methode Eenzijdig Relaties Verbeteren is persoonlijke aandacht het uitgangspunt voor iedere behandeling.

Met zorg worden alle interventies en coaching afgestemd op de individuele situatie en hulpwens. Daardoor sluit de dienstverlening aan bij de eigen inzichten en kwaliteiten van de cliënt. Zo passen de veranderingen als vanzelfsprekend binnen de unieke persoonlijke situatie en is het resultaat blijvend.

Persoonlijke aandacht en nabijheid zijn onmisbaar in het therapeutische proces. De methode omhult de cliënt met vriendelijke aandacht, vrij van ieder oordeel.

Visie op compassie

Door compassie, zorgvuldige, intelligente, creatieve benaderingen en inhoudelijke deskundigheid optimaliseert Eenzijdig Relaties Verbeteren dit proces voor alle cliënten.

De  zelfcompassie van de cliënt en de compassie van de cliënt voor de ander staan centraal in dit proces. Compassie van de therapeut voor de cliënt is een voorwaarde om dit tot stand te laten komen.

Visie Eenzijdig Relaties Verbeteren compassie

Visie op eigenaarschap

De cliënt heeft het eigenaarschap van zijn probleem en zijn oplossing. Zo kunnen cliënten het hoogst haalbare bereiken. Hun persoonlijke doel, op hun manier en op hun voorwaarden.

Bij Eenzijdig Relaties Verbeteren ontdekt de cliënt wat hij zelf kan doen om de relatie te verbeteren. Hierdoor krijgt hij geen kans de verantwoordelijkheid bij de ander te leggen. Zo bezien is deze methodiek niet alleen doeltreffender, maar ook zuiverder dan behandelvormen waarbij tweezijdig wordt gewerkt. De cliënt doet wat binnen zijn eigen vermogen ligt.

Geen enkele cliënt zal bij deze methodiek in de verleiding komen om af te wachten tot de ander het probleem verhelpt.

Visie op integriteit

Integriteit is het fundament. Eenzijdig Relaties Verbeteren geeft een betrouwbare, discrete en compassievolle verbetering van persoonlijke ontwikkeling.

Alleen als de cliënt blindelings kan vertrouwen op de intenties en professionaliteit van de therapeut, kan hij zich werkelijk openstellen. De therapeut heeft geen oordeel over het gedrag of de gedachten van de cliënt. Hij helpt hem vrijelijk alle gedachten en automatismen te ontdekken. Gezamenlijk vinden therapeut en cliënt andere gedachten en alternatief gedrag, dat de gewenste relatie meer ruimte biedt.

Lees hier meer over Claudie van Ginneken.


Belangstelling voor individuele therapie? Kijk dan op www.anachroon.nl .